Ubytovací řád - obchodní podmínky

Organizace příjezdu

Pokud není domluveno jinak, bude váš příjezd očekáván v odpoledních hodinách. Pokud opět nebude domluveno jinak, prosíme Vás, abyste svůj příjeuzd nahlásili v naší restauraci u personálu. Ten Vás uvede na pokoj a předá Vám klíče. Váš odjezd, respektive vyklizení pokojů je předpokládáno do 10:30 hodin dopoledne, pokud není domluveno předem jinak. V případě placených záloh prosíme vemte s sebou doklad o zaplacení.

Základní pravidla chování pro ubytované

Předpokládáme, že si k nám jedete užít příjemné chvíle, a že tedy nechcete být obtěžováni nevhodným chováním ostatních hostů a naopak, že nechcete být ti, kteří ostatní hosty obtěžují, byť nechtěně. Proto jsme sestavili krátký seznam pravidel. Věříme, že vyjasnění si toho co je možné a co není, zabrání zbytečným nedorozuměním a bude ku prospěchu všech.Kouření - Ne každému je vůně cigaret příjemná. I některým kuřákům pach cigaret nevoní, pokud je zrovna nekouří, že? J Proto je ve veškerých prostorách Horské chaty  přísný zákaz kouření, a to především v prostorech ubytování, tedy na pokojích a ve společných prostorách. Výjimku tvoří pouze vybrané prostory hospůdky (informujte se u personálu, nebo prosím respektujte informační cedulky).


Smluvní sankce

Níže uvedené body jsou vynucené chováním některých hostů. Bohužel příjemná cena kterou za ubytování hosté platí v některých evokuje dojem, že vybavení a údržba nestojí mnoho peněz a úsilí. Asi proto se pak chovají spíše jako vandalové a čuňata (živočichům druhu prase domácí a podobným se tímto omlouváme :))

Storna

Pravidla pro stornování pobytu hostem

Zákazník může kdykoli odstoupit od uzavřené smlouvy s Horskou chatou V Zeleny. Storno pobytu zákazník provádí vždy písemně formou e-mailu. Zrušením smlouvy z jakýchkoliv důvodů vstupují v platnost níže uvedené stornovací podmínky a zákazník je povinen zaplatit Horské chatě Na Perlíčku - Prdek účelně vynaložené náklady. Výše storno poplatků je odvislá od doby podání storno požadavku a to:


Jsou okolnosti, za kterých storno poplatky není zákazník povinen uhradit nevybíráme a to následující:

Pravidla pro stornování pobytu provozovatelem

Ke zrušení pobytu ze strany provozovatele  může dojít v případech, kdy není možné zajistit pobyt v důsledku událostí, kupříkladu živelné pohromy, katastrofy a jiné nenadálé události, které nebylo možné při uzavírání smlouvy předpokládat. U výše uvedených případů se zákazníkovi nabídne jiný termín.
Pokud zákazník náhradní termín neakceptuje, nebo adekvátní náhradní termín není k dispozici, bude mu neprodleně vrácena uhrazená částka v plné výši. Zákazník nemá právo požadovat další náhrady.

Další informace k ceně pobytu


Důležité kontakty:


© 2009 design by KFM