* Best Price Guarantee
+
BOOK NOWCLOSE

Ubytovací řád a důležité informace

Organizace příjezdu

Pokud není domluveno jinak, bude váš příjezd očekáván v odpoledních hodinách. Pokud opět nebude domluveno jinak, prosíme Vás, abyste svůj příjeuzd nahlásili v naší restauraci u personálu. Ten Vás uvede na pokoj a předá Vám klíče. Váš odjezd, respektive vyklizení pokojů je předpokládáno do 10:30 hodin dopoledne, pokud není domluveno předem jinak. V případě placených záloh prosíme vemte s sebou doklad o zaplacení.

Základní pravidla chování pro ubytované

Předpokládáme, že si k nám jedete užít příjemné chvíle, a že tedy nechcete být obtěžováni nevhodným chováním ostatních hostů a naopak, že nechcete být ti, kteří ostatní hosty obtěžují, byť nechtěně. Proto jsme sestavili krátký seznam pravidel. Věříme, že vyjasnění si toho co je možné a co není, zabrání zbytečným nedorozuměním a bude ku prospěchu všech.Kouření – Ne každému je vůně cigaret příjemná. I některým kuřákům pach cigaret nevoní, pokud je zrovna nekouří, že? J Proto je ve veškerých prostorách Horské chaty přísný zákaz kouření, a to především v prostorech ubytování, tedy na pokojích a ve společných prostorách. Výjimku tvoří pouze vybrané prostory hospůdky (informujte se u personálu, nebo prosím respektujte informační cedulky).

 • Užívání pokojů.
  Chovejte se k pokojům a jejich vybavení, jako by to bylo vaše vlastní, tedy pokud své vlastní věci nemáte v oblibě demolovat.
 • KOUŘENÍ PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO!
  Kouření v celém části pro ubytované je přísně zakázáno. Naše chaloupka je ze dřeva tak bychom neradi skončili jako mnoho jiných horských chalup. Navíc považujeme kouř z cigaret za nevonící a velice špatně se větrající. Věříme, že kuřáci náš postoj pochopí a půjdou si zakouřit ven, před objekt, nejlépe však tam kde jejich dýmání nepujde do otevřených oken pokojů. Všem kuřákům za toto opravdu děkujeme a věříme, že náš postoj budou chápat.
 • Noční klid a čas „pařby*“
  Protože je naše hospůdka vyhlášená svou ochotou a vstřícností ke všem, co se chtějí bavit, budeme rádi, když ji budete za tímto účelem využívat. Ať už vaše „pařba“ skončí kdykoliv a v podstatě i kdekoliv, oceníme a vaši sousedé a spolubydlící jistě také, když se budete v ubytovacích prostorách (pokoje, společné prostory, atd.) a jejich blízkosti (pod okny a podobně) chovat ohleduplně a tiše. Obecně je stanovován noční klid na 22:00 – 7:00 a tak budeme rádi, když jej minimálně v tomto rozsahu budete dodržovat také. Domníváme se, že k civilizovaným lidem patří vzájemné pochopení a tak prosím respektujte specifické požadavky vašich sousedů. Pařící junáci všeho věku ať prosím respektují v sousedství spící děti, sportovce. A podobně sportovci a děti, prosím respektujte zasloužený odpočinek pařících junáků, kterým šichta mohla skončit s východem slunce J. Jinak řečeno junáci budou uléhat potichu a bez řevu, sportovci se budou rozcvičovat a šponovky si budou oblékat bez dupání a supění a děti si ztlumí pohádky (buďte si jisti, že i ostatní byli někdy děti a většinu z pohádek už jednou slyšeli a nepotřebují je tedy slyšet znovu J). Pak budou všichni spokojení a budou žít šťastně, dokud nezazvoní zvonec.
 • Přezůvky sebou!
  Kdo by neznal tuto větu z instrukcí co sebou na školu v přírodě? A i u nás ji píšeme. Naše ubytování je přístupné přímo zvenčí a tak se lehce stane, že vaše botky se nepodobají tanečním lakýrkám vzhledem ani čistotou. Ve vstupních prostorách je možnost se přezout. První dveře vlevo je lyžárna a botárna.
 • Člověk je tvor společenský, ale přesto . kdo nám to pořád na ty pokoje courá?
  Když k nám přijíždíte, určitě si jedete odpočinout a chcete být co nejméně rušeni. Proto budeme rádi, když si na pokoje nebudete vodit návštěvy jindy, než v hodinách k tomu určených. Ne nebojte se, nejsme nemocnice a nemáme hodiny speciálně určené pro návštěvy, ale očekáváme, že případní návštěvníci se budou na pokojích vyskytovat v době kdy, není noční klid a co nejkratší dobu. Pokud by je naše ubytování nadchlo natolik, že by se chtěli zdržet delší dobu, rádi jim nabídneme vlastní pokoj. Také upozorňujeme všechny ubytované, že za své návštěvy ručí a zodpovídají za veškeré jejich jednání a jeho následky. Pokud budete mít potřebu přijímat návštěvníky, prosíme, abyste je nejen přivedli, ale také slušně vyprovodili. Pokud budou chtít udělat exkursi po více pokojích, prosíme, obraťte se na náš personál, rádi jim vyhovíme i s patřičným výkladem.
 • Oheň otevřený i skrytý a manipulace s ním – PŘÍSNĚ ZAKÁZÁN.
  V celém objektu a především v částech pro ubytování přísný zákaz manipulace s ohněm v jakékoliv formě a podobě. Jediné plameny, které akceptujeme, jsou plameny vášně v srdcích sportovců, milenců i ostatních. Věříme, že nás pochopíte a budete toto pravidlo striktně dodržovat. Jeho porušení pro nás může být důvodem k okamžitému ukončení pobytu bez náhrady. Pokud dojde porušením tohoto pravidla dojde k jakýmkoliv škodám, bude jejich náprava připsána v plné výši k úhradě viníkovy nebo osobám, které jsou na daném pokoji ubytováni.
 • Stěhování a úprava interiérů a exteriér.
  V pokoji, v prostorách horské chaty nebo jejím blízkém okolí nesmí host bez souhlasu zaměstnanců přemísťovat zařízení, nebo provádět jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiných instalací. Pokud máte potřebu cokoliv stěhovat, montovat, instalovat, řekněte, rádi této touhy využijeme a nějakou práci pro vás najdeme :).
 • Manipulace s topením a požití jiných spotřebičů omezena i pro majitele vyhlášky 50.
  Prosíme hosty, aby v žádném případě sami nemanipulovali s topením nainstalovaným na pokojích. V případě jakýchkoliv problémů s ním nás prosím neprodleně kontaktujte (tel. +420 739 041 888 nebo osobně). Rádi vám pomůžeme. Také vás žádáme, abyste zvláště na pokoji nepoužívat vlastní elektrické spotřebiče, toto se pochopitelně netýká elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně (holících, případně masážních strojků, sušičů vlasů apod.) a přenosných počítačů (notebooků).
 • Údržba sportovního vybavení, aneb nejen kdo maže, ten jede.
  Upozorňujeme všechny nadšené sportovce, že jakákoliv příprava sportovního náčiní jako je mazání lyží, mazán kol, broušení hran, čištění zablácených dresů a podobně je na pokojích a v prostorách pro ubytované přísně zakázána. Rádi se pokusíme najít způsob jak váš problém vyřešit elegantně a bez menších následků na vybavení. Přijďte za nama a zkusíme společně něco vymyslet.

 

Smluvní sankce

Níže uvedené body jsou vynucené chováním některých hostů. Bohužel příjemná cena kterou za ubytování hosté platí v některých evokuje dojem, že vybavení a údržba nestojí mnoho peněz a úsilí. Asi proto se pak chovají spíše jako vandalové a čuňata (živočichům druhu prase domácí a podobným se tímto omlouváme :))

 • Za porušení zákazu kouření v prostorách určených pro ubytované si vyhrazujeme právo vystavit pokutu ve výši 1000,- Kč.
 • Při nadměrném znečištění pokojů, společných prostor nebo poškození jiného vybavení v interiéru či exteriéru Horské chaty, budou účtovány náklady spojené s uvedením daných prostor do původního stavu, minimálně však 500,- Kč.
 • Každý návštěvník je plně zodpovědný za své chování a chování své návštěvy. Případné škody budou vymáhány na osobě, za kterou návštěva přišla respektive na osobě která je v daném pokoji ubytována.
 • Pokuty budou stanoveny jednotlivě k jednotlivým škodám.
 • Při opakovaném porušování pravidel nebo při obzvláště velkém porušení pravidel nebo i jednoho z pravidel si vyhrazujeme právo viníkům okamžitě ukončit pobyt bez náhrady.
 • Náklady spojené s odstraněním vzniklých škod jsou připsány v plné výši viníkům nebo osobám ubytovaným na pokoji kde k nim došlo.

Storna

Pravidla pro stornování pobytu hostem

Zákazník může kdykoli odstoupit od uzavřené smlouvy s Horskou chatou V Zeleny. Storno pobytu zákazník provádí vždy písemně formou e-mailu. Zrušením smlouvy z jakýchkoliv důvodů vstupují v platnost níže uvedené stornovací podmínky a zákazník je povinen zaplatit Horské chatě Na Perlíčku – Prdek účelně vynaložené náklady. Výše storno poplatků je odvislá od doby podání storno požadavku a to:

 • Storno pobytu 30 kalendářních dnů a více před započetím pobytu – vracíme 100% zaplaceného poplatku, z kterého odečteme 250Kč na pokrytí administrativních výdajů za každou jednotlivou rezervaci.
 • Storno pobytu 29 – 17 kalendářních dnů před započetím pobytu vracíme 50% z vybraného rezervačního poplatku.
 • Storno pobytu 16 – 10 kalendářních dnů před započetím pobytu vracíme 20% z vybraného rezervačního poplatku.
 • Storno pobytu 9 -0 kalendářních dnů před započetím pobytu vracíme 0% z vybraného rezervačního poplatku.
 • V případech, kdy nebyla klientem placena záloha, ale byla mu emailem potvrzená rezervace (zejména při individuálních rezervacích prostřednictvím on-line systémů) bude v případech „no-show“ nebo snížení počtu ubytovaných vůči zákazníkovi uplatněn storno poplatek ve výši ceny za jednu noc za každého z klientů, o které se snížil počet ubytovaných.

Jsou okolnosti, za kterých storno poplatky není zákazník povinen uhradit nevybíráme a to následující:

 • Klient za sebe sjedná rovnocennou náhradu
 • Dojde v dostatečném předstihu k dohodě o změně termínu na jiný při zachování minimálně stejného rozsahu a ceny služeb
 • Stornování pobytu ze strany provozovatele (viz níže)

Pravidla pro stornování pobytu provozovatelem

Ke zrušení pobytu ze strany provozovatele může dojít v případech, kdy není možné zajistit pobyt v důsledku událostí, kupříkladu živelné pohromy, katastrofy a jiné nenadálé události, které nebylo možné při uzavírání smlouvy předpokládat. U výše uvedených případů se zákazníkovi nabídne jiný termín.
Pokud zákazník náhradní termín neakceptuje, nebo adekvátní náhradní termín není k dispozici, bude mu neprodleně vrácena uhrazená částka v plné výši. Zákazník nemá právo požadovat další náhrady.

Další informace k ceně pobytu

 • Cena pobytu nezahrnuje pojištění.
 • Cena pobytu zahrnuje poplatek obci tzv. vzdušné
Translate »